img-unic.jpg

Služby

  • Cestná preprava – medzinárodná preprava, vnútroštátna preprava, preprava nadrozmerných nákladov
  • Pri cestnej preprave spoločnosť využíva všetky dostupné typy nákladných motorových vozidiel.
  • Námorná preprava
  • Letecká preprava
  • Železničná preprava
  • Colno-deklaračné služby
  • Skladovanie tovaru
  • Poistenie tovarov
  • Fumigácia tovaru