img-unic.jpg

Špedícia

Spoločnosť UNIC vykonáva prepravy formou špedičných služieb, z tohto dôvodu sme schopný zabezpečiť okamžité riešenie akýchkoľvek požiadaviek na prepravu tovaru.